Bijstand zelfstandige zonder personeel

/ 24.06.2019 / Jean-Michel

Download in MijnZZP. You have entered an incorrect email address!

MUG Magazine. Dat betekent voor de gemeente Amsterdam dat iedere inwoner van de gemeente een beroep kan doen op schuldhulpverlening als dat noodzakelijk is, ook zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Lees meer over zelfstandige en werkloosheid vanuit dienstverband Externe link.

U kunt een verzoek voor bijstand aanvragen door een e-mail te sturen naar het  zelfstandigenloket. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Klerenzooi — augustus

Wilt u doorgaan met uw bedrijf. Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen. Overig Verwijzingen. Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld, bijstand zelfstandige zonder personeel. Het Bbz biedt perspectief aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem.

Let op: Nadat de Bbz aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiёle nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken.
  • Het doel achter de regeling is dat de ondernemer het bedrijf kan voortzetten en dat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is.
  • Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bbz  is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Voorbereidingsperiode

Het papieren inkomen is er de oorzaak van dat de zelfstandige onder de bijstandsnorm kan zakken. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het waarschijnlijk ook, maar je hebt recht op ondersteuning als je geen inkomen hebt zoals iedere Nederlander. Ferdinand Lankamp — Uiterste dagen.

U kunt een verzoek voor bijstand aanvragen door een e-mail te sturen naar het  zelfstandigenloket. Samen met twaalf andere ondernemers werkt ze aan een stedelijk voorstel om zelfstandstige ondernemers te ondersteunen.

Download het whitepaper Online Boekhouden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen! Tips om magere maanden door te komen. Dit staat in een algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Lang niet alle ondernemers met probleemschulden komen in aanmerking voor de zogeheten BBZde ondernemersbijstand, bijstand zelfstandige zonder personeel.

Periodieke uitkering maximaal 12 maanden

Laatste wijziging 11 februari En stopt u volledig als zelfstandige? Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden  en website disclaimer. Op basis van dit wetsvoorstel blijft dat, indien een gemeente dit wenst, mogelijk.

Het Blaren onder de voeten biedt perspectief aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem.

Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen je schuldeisers, bijvoorbeeld dankzij een werkende partner, bijstand zelfstandige zonder personeel. Over ons Nieuwsbrief Over ons Adverteren Kennispartners. Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en je ook geen eigen financile buffer hebt dan rest je niets anders om naar de gemeente te gaan waar je staat ingeschreven en je te melden bij de Bijstand zelfstandige zonder personeel Dienst.

Vakantie vaak te duur. Deze klachten betreft steeds de terugvordering van toeslagen door de Belastingdienst.

Starten met een bedrijf vanuit de uitkering

Hij voegt daaraan toe dat hierbij bedacht worden dat als gevolg van eindheffing het verzamelinkomen lager wordt en dat daarmee een mogelijk hoger recht op inkomensafhankelijke regelingen ontstaat.

Je kunt in aanmerking komen voor een BBZ-uitkering als je zelfstandig bent en in tijdelijke financiële problemen zit. Een ZEZ  begint vier tot zes weken voor je bevalling en ook na je bevalling heb je nog minstens tien weken recht op de uitkering. Er zijn uitzonderingen:.

De gang naar de sociale dienst ligt een stuk moeilijker! Als uw eigen bedrijf tijdelijke financile problemen heeft, kunt u tijdelijk bijstand voor zelfstandigen aanvragen Bbz. Online aanvragen is niet mogelijk. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Zo kun je jezelf als ondernemer een vast salaris geven en de rest van het geld in jouw onderneming laten! Deel deze pagina:. Actueel Binnenland Lokaal, bijstand zelfstandige zonder personeel.

Beschrijving

Wordt schuldhulp geweigerd vanwege een te hoog partnerinkomen? Failliet of bijna failliet Wanneer je je schulden niet meer kunt betalen heb je een probleem.

Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente.

Als voorbeeld noemt ook zij plekken waar ondernemers een werkruimte delen.

Laatste wijziging 11 februari In bepaalde gevallen kan het normbedrag worden verlaagd. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet.

Andere: